Hoofdpijn is de meest prevalente neurologische aandoening en een van de veel geziene klacht in de praktijk. Hoofdpijn komt voor op eigenlijk alle leeftijden. Hoofdpijn ontstaat slechts zelden door een aandoening in het hoofd zelf.

De meest voorkomende hoofdpijnklachtenklachten binnen de praktijk zijn:

  • Cervicogene hoofdpijn
  • Spierspanningshoofdpijn
  • Migraine

Er zijn 2 belangrijke soorten hoofdpijn die vanuit de nek ontstaan: cervicogene hoofdpijn en spierspanningshoofdpijn.

Cervicogene hoofdpijn

Het gaat hier altijd om hoofdpijn in combinatie met een bewegingsbeperking in de nek. De gewrichten van de bovenste drie nekw

Manueel therapie bij hoofdpijn, Fysiotherapie Beatrixpark

ervels vormen de belangrijkste bron van cervicogene hoofdpijn. De meeste klachten komen voort uit irritaties tussen de tweede en derde wervel. De combinatie van langdurige houdingsbelasting (zoals bijvoorbeeld voor komt bij kantoormedewerkers en bij scholieren /studenten) en een ongewone houding van de rug, schouders en hoofd vormen de belangrijkste oorzaak.

Bij cervicogene hoofdpijn gaat het meestal om een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een snelle onverwachtse beweging kan het ‘erin schieten’, of ontstaan na een val of ongeluk. De klachten kunnen al gelijk behoorlijke hoofdpijn veroorzaken. De klachten nemen toe bij bewegen van het hoofd, meestal draaien maar ook omhoog kijken geeft vaak problemen.

Spierspanningshoofdpijn

Bij spierspanningsklachten beginnen de klachten vaak zonder duidelijke oorzaak. In het begin gaan er dagen of weken voorbij dat er geen klachten zijn. In deze fase is er ook niet veel pijn; meer een zwaar, gespannen gevoel in het hoofd, soms een lichte hoofdpijn en wat stijfheid in de nek. Geleidelijk neemt de intensiteit en de frequentie van de klachten toe. Dit kan resulteren in hoofdpijn of nekklachten of in een combinatie van beiden.

Fysiotherapie bij hoofdpijnklachten, Fysiotherapie Beatrixpark

Dit proces kan jaren duren en resulteren in continu aanwezige, zeurende hoofdpijn. In het begin reageren de klachten goed op lichte medicatie zoals paracetamol, maar na verloop van tijd helpen ook zware medicijnen niet voldoende.

Typerend is dat de klachten bij het wakker worden of vlak na het opstaan al aanwezig zijn. Soms is dat eerst nog slechts een duf, zwaar gevoel dat dan later overgaat in hoofdpijn. Vaak is de nek wat stijf en ervaren mensen een trekkend gevoel als ze over hun schouder kijken. Ook het naar beneden kijken (kin op de borst) en het omhoog kijken kan een trekkend gevoel in de nek veroorzaken en/of onaangenaam zijn. Soms vinden de mensen hun nek zelf niet pijnlijk, maar dan kan een huisarts of therapeut meestal wel vaststellen of er toch een relatie is met de nek.

Wat is het verschil tussen migraine en hoofdpijn?

Migraine

Het is belangrijk om migraine te onderscheiden van hoofdpijn en omgekeerd. Het woord migraine wordt vaak ten onrechte gebruikt als synoniem voor hoofdpijn. Hoofdpijn is niet altijd migraine, verre van. Migraine is een hersenziekte, waarbij een ontregeling van de hersenstam ervoor zorgt dat iemand een migraineaanval krijgt. Deze aanval is heel intens en gaat vaak gepaard met andere klachten naast hoofdpijn.

Migraine heeft over het algemeen alleen invloed op één kant van het hoofd, al is beide kanten ook mogelijk. Andere verschillen zijn hoe erg de pijn is: een migraine hoofdpijn gaat gepaard met intense pijn die kloppend kan zijn en dagelijkse taken erg moeilijk maakt. Sommige mensen hebben maar één of twee migraineaanvallen per jaar. Anderen krijgen meerdere aanvallen per maand of zelfs per week.

Oorzaak vaak onbekend

Migraine patiënten zijn overgevoelig voor bepaalde prikkels. Bekend is dat door het overschrijden van de prikkeldrempel bepaalde delen van de hersenen overmatig geprikkeld worden. Hierdoor ontstaat een tijdelijke ontregeling van deze delen van de hersenen. Uiteindelijk heeft deze ontregeling ook invloed op de bloedvaten en zenuwen in de hersenvliezen. Deze vliezen bevinden zich net onder de schedel. Prikkeling van de bloedvaten en zenuwen hierin leidt tot hoofdpijn en ontregeling van de hersenschors. Daarnaast kan de gevoeligheid voor prikkels door bepaalde omstandigheden tijdelijk veranderen. Voorbeelden hiervan zijn (extreme) vermoeidheid, menstruatie, atmosferische veranderingen en mogelijk ook ontspanning na stress.

Fysiotherapie bij hoofdpijnklachten

Door de gespecialiseerde visie vanuit de fysiotherapie, manueel therapie, ontspanningstherapie, fascia technieken, dry needling en natuurlijk een oefenprogramma kunnen wij op een verantwoorde en onderbouwde wijze werken aan uw klacht. Daarbij starten we met het krijgen van inzicht in het hoofdpijn patroon. Daarna kunnen wij werken aan een gerichte aanpak van uw hoofdpijn. Manuele mobilisaties of manipulaties worden toegepast om de beweeglijkheid te herstellen. De spierspanning wordt verminderd middels rekkingen (fasciale technieken), fricties of dry needling. Verder vinden wij het erg belangrijk dat er niet alleen naar de nek wordt gekeken maar naar het geheel; de houding, de schoudergordel en de algehele belastbaarheid. Ook krijgt u enkele oefeningen en adviezen (per mail of op papier) om thuis uw klachten verder te verminderen.

Afspraak maken

Een afspraak maken doe je gemakkelijk online, maar bellen kan natuurlijk ook!