Nekklachten (CWK)

Ongeveer 70% van de mensen in de westerse wereld heeft in de loop van zijn leven last van nekklachten. Hoewel er tal van oorzaken zijn voor nekklachten, kunnen deze over het algemeen redelijk snel opgelost worden.

De meest voorkomende cervicale klachten of nekblessures binnen de praktijk zijn:

  • Acute nekklachten/Stijve nek
  • Cervicale radiculopathie of nekhernia
  • Whiplash associated disorders (WAD)

Acute nekklachten of een stijve nek

Een stijf gevoel in je nek, plotselinge pijnscheuten, nekpijn in combinatie met hoofdpijn of je kunt je nek helemaal niet meer bewegen… Dit kan je bekend voorkomen!

A-specifieke nekpijn; Dit is een verzamelterm voor veel soorten nekpijn, denk hierbij aan een stijve nek of verhoogde spierspanning in uw nekspieren. Nekpijn komt voor op alle leeftijd en in veel verschillende omstandigheden. Kenmerken van nekpijn zijn moeite met draaien, buigen en strekken van de nek. Daarnaast ervaren mensen veel spanning in de nekspieren. Risicofactoren voor het ontwikkelen van nekklachten zijn vrouw zijn, hogere leeftijd, hoge werkdruk, (ex)roker, voorgeschiedenis met rug- en nekpijn en het hebben van een slechte psychologische gezondheid (stressfactoren).

Wist je dat mensen die zich direct na het ontstaan van een klacht melden bij de manueel therapeut, minder lang en minder hevige klachten hebben? Blijf niet te lang met klachten rondlopen! De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u hebt minder pijn en merkt dat u soepeler kunt

bewegen. De manueel therapeut bekijkt de samenhang tussen alle gewrichten, hij zoekt verbanden en kijkt verder dan alleen de nekpijn. Hij beoordeelt welke behandeling voor u persoonlijk het beste is.

Cervicale radiculopathie of nekhernia

De zenuw is bekneld daar waar hij het ruggenmerg verlaat en de arm in gaat. De beknelde zenuw raakt hierdoor geïrriteerd of ontstoken. De meeste mensen ervaren een continue aanwezige pijn, die wel wisselend van aard is en soms scherpe “schietende” of “brandende” pijn rond het schouderblad en naar de arm toe geeft. Omdat de zenuw minder goed signalen door kan geven is er ook vaak sprake van tintelingen, een doof gevoel en soms ook krachtsverlies. De armpijn is vaak heviger dan de nekpijn en verergert vooral door nekbewegingen of een bepaalde houding van het hoofd
Bij ongeveer 25% kan er daadwerkelijk sprake zijn van een hernia, bij ongeveer 75% komt de klacht echter voort door slijtage van de nek.

Een cervicale hernia kan conservatief of operatief worden behandeld. Vaak wordt er voor de conservatief oplossing, fysiotherapie gekozen. Een nekhernia heeft over het algemeen een gunstig natuurlijk beloop; de klachten zullen uiteindelijk gemiddeld binnen 6 tot 9 maanden verdwijnen.

Hoe kan een fysiotherapeut helpen bij cervicale radiculopathie?
Pijnmanagement en begeleiding.

In eerste instantie zal de behandeling bestaan uit gedoseerde rust, het verminderen van de belasting op de nek en goede specifieke pijnmedicatie. Die medicatie is aan de ene kant gericht op het verminderen van de ontstekingsreactie rond de zenuwwortel en aan de andere kant om de specifieke zenuwpijn te verminderen. Daarna volgt een periode bestaande uit manuele therapie, houdingsinstructies, oefentherapie voor de mobiliteit en krachttraining waarin uiteindelijk wordt gewerkt naar de mogelijkheid tot een gedoseerde aanpak in de opbouw van verschillende functionele activiteiten.

Whiplash associated disorders (WAD)

Een whiplash is een letsel aan de nek en/of rug ten gevolge van een ongeval of andere plotselinge gebeurtenis waarbij het hoofd krachtig voor en achteruit bewogen wordt. De beweging is te vergelijken met de beweging van het uiteinde van een zweep (whip in het Engels).
Sommigen zien whiplash slechts als een samenvatting van een beschrijving van het typisch verloop van een mechanische

Nekklachten fysiotherapie Beatrixpark

beweging van de nek. Men denkt dan meestal uitsluitend aan mogelijke gevolgen voor de nek. Hierbij wordt meestal systematisch vergeten dat aan de nek een hoofd hangt en dit vergeten heeft zeer sterke gevolgen voor de theorievorming over de natuur van een aantal ‘postwhiplashverschijnselen’ die onder talrijke namen beschreven zijn zoals onder meer het postcommotioneel syndroom. ( zware hersenschudding of hersenkneuzing) Bij whiplash is er niet enkel een fors heen-en-weer bewegen van de nek maar uiteraard ook van het hoofd.

Onderzoeken hebben reeds aangetoond dat een whiplash (zonder dat het hoofd iets raakt of door iets geraakt wordt) hersenschade en hersendisfunctie kan veroorzaken. Deze hersenschade, die ontstaat door inertiaalkracht (acceleratie-, deceleratie) wordt diffuse axonale beschadiging genoemd, maar deze is niet permanent. Men kan dus whiplash ook zien als het mechanisch gebeuren en de eventueel daarop volgende schade aan de nek en aan het centrale zenuwstelsel

Wij geloven erin dat fysiotherapie veel verschil kan maken in het herstelproces bij deze klachten.

De behandeling bestaat uit:

  • informeren, adviseren en geruststellen van de patiënt. Hierbij geven wij uitleg over wat er precies is gebeurd in het lichaam, wat hiervan het resultaat is en het verwachte herstel.
  • herkennen van fysieke signalen en daarop anticiperen
  • Fysiotherapie gericht op klachtenvermindering en functieherstel, door een combinatie van ontspanning en oefentherapie gedoseerd en op elkaar afgestemd!
  • indien nodig mobilisatie technieken waarbij de beweeglijkheid van de gewrichten wordt verbeterd
  • Tevens doen wij ook oefeningen t.b.v. de coördinatie en oogbewegingen en reactie tijd. Hiervoor maken wij gebruik van een krachtplatform waarin wij specifiek trainen op de visuele prikkels en reactietijd. Deze oefeningen voor whiplash patiënten zijn heel specifiek. Naast het vergroten van kracht en belastbaarheid is ook het verbeteren van het cognitief vermogen belangrijk.

Afspraak maken

Een afspraak maken doe je gemakkelijk online, maar bellen kan natuurlijk ook!