Schouderklachten

Schouderklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. De schouder is namelijk een erg complex gewricht in ons bewegingsapparaat. De schouder wordt vormgegeven door het schouderblad, de bovenarm en het sleutelbeen. Deze botten staan in verbinding met elkaar via de banden en de spieren van de schouder.

De meest voorkomende schouderklachten of schouderblessures binnen de praktijk zijn:

Schouderklachten Fysiotherapie Beatrixpark

 • slijmbeursontsteking (bursitis)
 • peesirritatie of peesontsteking (tendinitis)
 • frozen shoulder (‘bevroren schouder’)
 • peesscheur (ruptuur)
 • Instabiliteit/schouder uit de kom (luxatie), geheel of gedeeltelijk
 • revalidatie na een schouderoperatie

Slijmbeursontsteking (bursitis) / Peesirritatie of peesontsteking (tendinitis)

De pezen in je schouder zorgen voor de verbinding tussen de spieren en de botten van je gewricht. Om dit soepel en pijnloos te laten verlopen zit er tussen je pees en het bot een met slijm gevulde holte. Deze slijmbeurs is belangrijk om soepel te kunnen bewegen.

Door een ongeluk, een ontsteking aan een gewricht of overbelasting kan de slijmbeurs of pees gaan ontsteken. Er is dan sprake van een irritatie. Een pees- of slijmbeursontsteking is geen afwijking of ziekte, maar een natuurlijk herstelproces. Vergelijk het met de hand die klem zit tussen de deur. Wanneer de pezen en slijmbeurzen klem lopen, kan er schade optreden. Het lichaam probeert dit te herstellen en zal daar voeding en bouwstoffen naar toezenden. Deze irritatie zorgt ervoor dat je slijmbeurs of pees gaat opzetten. Er komt extra vocht. Je schouder voelt daardoor pijnlijk en stijf. Ook kan er op de plek van de ontsteking een zwelling ontstaan.

Bij twijfel kan bij Fysiotherapie Beatrixpark echografie worden toegepast. Hierbij kunnen de pezen en de slijmbeurs goed in beeld worden gebracht.

Frozen shoulder (‘bevroren schouder’)

De frozen shoulder is een probleem dat in de hedendaagse maatschappij veelvuldig voorkomt.

Het kenmerkt zich doordat in de eerste periode het kapsel van de schouder (een vlies om het gewricht) gaat ontsteken; de ‘freezing fase’ (ontstekingsfase). Deze ontsteking dooft binnen 1-9 maanden geleidelijk uit. Het verloop van deze fase kan soms geleidelijk en soms met hevige onhoudbare pijnen gepaard gaan. In deze fase is het kenmerkend dat er zowel pijn met bewegen, als pijn in rust aanwezig is.
Na deze fase komt de ‘frozen fase‘ (stijfheidsfase). Deze kenmerkt zich vooral doordat de pijn afneemt en dat de bewegingsbeperking groter wordt. Deze fase duurt meestal tussen de 4-9 maanden.
Ten slotte komt de ‘thawing fase’ (ontdooi fase), waarbij de beweeglijkheid van de schouder langzaam weer terug komt. Deze fase duurt gemiddeld 4-12 maanden, maar kan zelfs jaren duren.

Er zijn meerdere oorzaken van een frozen shoulder, zoals een trauma (bijvoorbeeld door een val), een complicatie na een operatie of als gevolg van een systeemziekte (zoals insuline afhankelijke diabetes mellitus). De frozen shoulder kan ook zonder aanleiding ontstaan dit noemen wij een primaire frozen shoulder.

Peesscheur (ruptuur)

Een gescheurde schouderpees wordt ook wel ‘cuff ruptuur’ genoemd.
Je kunt je pees scheuren door een bijv een (sport) trauma, bijvoorbeeld een val. De meeste scheuren zien we echter zonder voorafgaand trauma en boven de 70 jaar. Pijn en krachtverlies kunnen symptomen zijn van een gescheurde schouderpees. Als de scheur zich beperkt tot één of twee pezen dan kunnen de overige pezen het krachtverlies nog goed opvangen. Denk weer even aan plaatje met de ‘hand’. De schouderfunctie blijft zodoende intact.

Het wordt wel een probleem als de peesscheur zicht uitbreidt naar de overige pezen. Dit kan leiden tot een grote scheur waarbij de pezen hun ‘houvast’ op de schouder verliezen. De arm kan onder deze omstandigheden nog maar zeer beperkt geheven worden.
De diagnose ‘gescheurde schouderpees’ kan soms bij het lichamelijk onderzoek al gesteld worden. De arm kan niet in de lucht worden gehouden nadat deze door de onderzoeker omhoog is gebracht.
Dit wordt de ‘drop arm test’ genoemd. Een peesscheur geneest niet meer spontaan. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat functieherstel van de schouder niet meer mogelijk is. Kleine scheuren leveren in het algemeen geen problemen op. Of er klachten en beperkingen ontstaan hangt of van de grootte en lokatie van de peesscheur.

Met behulp van echografisch onderzoek zijn peesscheuren goed in beeld te brengen.
Behandelmogelijkheden
De behandeling van een gescheurde schouderpees kan bestaan uit een operatie óf een afwachtend beleid met fysiotherapie. Verreweg de meerderheid van de patiënten kan zonder operatie weer op goed dagelijks niveau terugkeren.

Instabiliteit/ Schouder uit de kom (luxatie), geheel of gedeeltelijk

Als de beweeglijkheid van de schouderkop ten opzichte van de kom te groot is, noemen we dit instabiliteit. De schouder voelt dan ‘los’ aan. Bij ernstige instabiliteit (aangeboren of ontstaan na herhaaldelijk forceren van de schouder) kan de kop gemakkelijk uit de kom schieten (luxeren of luxatie). Bij lichte instabiliteit of bij excessief bewegen kan de kop uit de kom schieten, wanneer de arm in een ver gerekte stand wordt gebracht bij ongecontroleerde of onverwachte bewegingen. Bovenhandse bewegingen zijn het meest riskant voor luxaties.

Een schouderluxatie is gemakkelijk te herkennen. Deze is zeer pijnlijk en de schouder vertoont een afwijkende vorm. Elke beweging is pijnlijk. Het is zaak, dat de kop weer snel gerepositioneerd (terug geplaatst) wordt, aangezien een geluxeerde schouder de zenuwen rondom het schoudergewricht kan beschadigen.

Revalidatie na een schouderoperatie

Schouderklachten Fysiotherapie Beatrixpark

Bij Fysiotherapie Beatrixpark kunt u ook terecht voor schouderrevalidatie na een operatie:

 • Bij inklemmingsklachten (neerplastiek en/of bursectomie, laterale clavicularesectie)
 • Bij pees- en/of spierscheuren (cuffrepair, partieel of totaal)
 • Bij fracturen
 • Bij schouderslijtage (hemiprothese, totale schouderprothese, reversed schouderprothese)
 • Bij instabiliteitsklachten (Bankartrepair, Latarjet, SLAP repair, capsulair shift)

Behandelmogelijkheden

De behandelmogelijkheden bij schouderaandoening zijn zeer uiteenlopend. Zowel rust maar ook het bewegen van je schoudergewricht zijn bij een irritatie/ ontsteking belangrijk. Omdat de oorzaak vaak zit in een verkeerde houding of het verkeerd bewegen van je schouders, kan een fysiotherapeut en manueel therapeut je helpen dit te verbeteren/ bijsturen. Zo wordt er gewerkt naar een optimaal herstel. Onze schakel is hierin relevant om niet onnodig beperkt te blijven in het functioneren. Om goed op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen worden er continue scholingen en lezingen bijgewoond over de bovengenoemde blessures. Zo kunnen wij up-to-date werken aan het herstel en begeleiding van onze patiënten.

Afspraak maken

Een afspraak maken doe je gemakkelijk online, maar bellen kan natuurlijk ook!