Longrevalidatie en COPD training

Dit kan fysiotherapie voor u betekenen: minder hoesten, beter ademen en fysiek meer bewegen.

Als u door een longziekte last heeft van benauwdheid bij inspanning en een verminderd inspanningsvermogen, is het juist belangrijk dat u beweegt. Hiermee verminderen de klachten en het biedt u de mogelijkheid om beter te functioneren binnen uw dagelijkse bezigheden. De longfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling en revalidatie van COPD, astma en andere longgerelateerde klachten.

Bij longproblematiek kunt u denken aan de volgende aandoeningen:

  • COPD/bronchitis/emfyseem
  • Astma
  • Pneumonie (longontsteking)
  • Longkanker
  • Longfibrose
  • Sarcoïdose
  • Status na longoperatie (VATS, lobectomie, pneumectomie)
  • Pneumothorax

De fysiotherapeut kan u helpen bij problemen op het gebied van:

Ademhaling: benauwdheid (in rust en/of bij inspanning) en hyperventilatie, angst voor kortademigheid, spanningsklachten
Ophoesten: hoestklachten, problemen met het ophoesten van slijm, het gebruik van hulpmiddelen zoals flutter en PEP
Bewegen: kortademigheid bij inspanning, krachtsverlies, conditieverlies, vermoeidheid, spanningsklachten. Verbeteren van de algemene mobiliteit (beweeglijkheid) en van de thorax (borstkas)

De behandeling

Als u zich aanmeldt voor fysiotherapie volgt er eerst een intake waarin u met de fysiotherapeut uw klachten bespreekt. De fysiotherapeut doet een onderzoek om uw klachten in kaart te brengen en komt vervolgens met een individueel behandelvoorstel.

COPD

Als u zich inspant en dat leidt tot benauwdheid en hoestbuien, is het begrijpelijk dat u lichamelijke
activiteiten liever mijdt. Maar als u chronische bronchitis of longemfyseem heeft, kortweg COPD,
is het extra belangrijk dat uw conditie niet in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

Wat is COPD?

COPD is een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Deze begint vaak met
extra slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen. Kleine luchtwegen verliezen hierdoor
op den duur hun stevigheid en de longen worden minder rekbaar. Verkoudheid, luchtweginfecties of
prikkelende lucht, zoals rook, verergeren de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen.

Problemen met ademhaling

Inademen gaat meestal wel, maar vooral uitademen levert het grootste probleem op. Als u zich
inspant gaat u sneller ademen. Daardoor kan de druk in de borstkas te groot worden voor de kleine,
minder stevig geworden luchtwegen, waardoor ze dichtklappen. De ademhaling wordt kort en
oppervlakkig. Ook de zogenaamde hulpademhalingsspieren gaan meedoen om toch voldoende
zuurstof binnen te krijgen. Ademen kost dan echter veel energie en u wordt snel benauwd.

Bij COPD is het heel belangrijk dat u op het juiste moment de juiste ademtechniek gebruikt. Daarvoor is het nodig dat u bewust bent van de manier van ademen, dat noemen we adembewustzijn. Ook de kracht en conditie van de ademhalingsspieren is belangrijk en die kunt u leren versterken.

LONG-COVID

Een vrij recente longaandoening die een aardige impact heeft op de maatschappij. Patiënten met longklachten na een doorgemaakte Corona/COVID-19 infectie kunnen worden geholpen in het opbouwen van hun fysieke mogelijkheden.

Een fysiotherapeutisch programma voor Corona- patiënten, waarbij u met de long-fysiotherapeut uw conditie en spierkracht traint, levert dan winst op. Winst op het gebied van verminderen van deze kortademigheid, vermoeidheid en het verbeteren van uw dagelijkse activiteiten.

Het aanleren van goede ademhalingstechnieken is ook erg belangrijk bij de door Corona ontstane longklachten. Deze ademhalingsoefeningen, die gericht zijn op ademhalingstechniek, ademspiertraining en ontspanning, kunnen de kortademigheid verminderen.

Op dit moment wordt er gelukkig steeds meer bekend over de revalidatie van deze patiëntengroep. Wat we weten is dat experts het erover eens zijn dat specialisatie op het gebied van longaandoeningen een sterke basis vormt om ex-coronapatiënten te kunnen begeleiden in hun revalidatietraject.

Wat bereikt u met oefentherapie of zelfstandig trainen?

Door regelmatig te trainen, worden uw spieren sterker en neemt het uithoudingsvermogen toe. Hierdoor neemt ook de spiercoördinatie toe. Het bewegen wordt effectiever en soepeler. Ook na een revalidatie traject moet u dit blijven continueren.

Binnen onze praktijk kunt u terecht bij de volgende therapeut(en):

Yvet Koskamp - Medewerker van Fysiotherapie Beatrixpark Winterswijk

Yvet Koskamp

Lees meer
Lynn Stapelbroek - Medewerker van Fysiotherapie Beatrixpark Winterswijk

Lynn Stapelbroek

Lees meer

Afspraak maken

Een afspraak maken doe je gemakkelijk online, maar bellen kan natuurlijk ook!

Maak een afspraak