Fysiotherapie aan huis en valpreventie

De fysiotherapeut aan huis is er voor álle mensen die door ziekte of omstandigheden zorg aan
huis nodig hebben om beter te functioneren. Onderzoek en behandeling vinden plaats in uw eigen
leefomgeving.

Waarom fysiotherapie aan huis?

Fysiotherapie Beatrixpark, Fysiotherapie aan huis

De fysiotherapeut heeft als doel om sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de fysiotherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Om als fysiotherapeut in de thuiszorg zo effectief mogelijk te zijn wordt meestal in teamverband samen gewerkt met andere zorgverleners.

Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en training van de algemene dagelijkse levensverrichtingen vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Voor al deze hulpvragen kan de therapeut in de thuiszorg ingeschakeld worden.
Denk hierbij aan:

  • Als er sprake is van een kwetsbare balans in de thuissituatie: De fysiotherapeut in de thuiszorg kijkt
    samen met u en uw mantelzorger naar al uw activiteiten en ondersteunt en adviseert hierbij.
  • Voor valpreventie: De fysiotherapeut in de thuiszorg doet een risico-inventarisatie bij u en uw omgeving, oefent met u zodat u uw zelfvertrouwen herwint, werkt met u aan uw balans en adviseert, wanneer nodig, bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Als mantelzorgondersteuning: De fysiotherapeut in de thuiszorg geeft advies bij transfers, oefent de transfers met de mantelzorger(s) en adviseert bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij palliatieve zorg: voor het geven van houdingsadviezen, adviezen bij transfers en ontspannings- en ademtherapie.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis: ter controle van uw veiligheid, leefomgeving en mobiliteit en het bevorderen van uw zelfredzaamheid

Valpreventie

Binnen de praktijk wordt er gewerkt met het Otago oefenprogramma. Het Otago oefenprogramma is een effectief oefenprogramma om valincidenten bij ouderen te voorkomen. Het programma bestaat uit een serie, in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwicht verbeterende oefeningen en een wandelschema. Het oefenschema wordt individueel afgestemd. Het programma is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is ook zeer geschikt voor ouderen die al wat kwetsbaar zijn.

Het OTAGO oefenprogramma bestaat uit verschillende aandachtsgebieden en niveaus. Naast de warming-up zijn er oefeningen voor het verbeteren van de spierkracht en het evenwicht. Wanneer u vragen heeft over het oefenprogramma aarzel dan niet om contact op te nemen met de fysiotherapeut.

Binnen onze praktijk kunt u terecht bij de volgende therapeut(en):

Lieke Oostrik - Fysiotherapeut van Fysiotherapie Beatrixpark Winterswijk

Lieke Oostrik

Peter de Kok - Fysiotherapeut van Fysiotherapie Beatrixpark Winterswijk

Peter de Kok

Lynn Stapelbroek - Fysiotherapeut van Fysiotherapie Beatrixpark Winterswijk

Lynn Stapelbroek

Afspraak maken

Een afspraak maken doe je gemakkelijk online, maar bellen kan natuurlijk ook!