Het einde van het jaar breekt aan en dat is ook het moment om goed te kijken naar uw zorgverzekering voor 2023

De zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren de duimschroeven steeds verder aangedraaid voor de fysiotherapeuten. De regeldruk is enorm geworden en de eisen die worden gesteld zijn steeds meer drukkender. De administratieve lasten staan niet meer in verhouding tot de tijd die wij aan onze patiënten willen besteden. Daarnaast zijn de tarieven die wij van de zorgverzekeraars krijgen nauwelijks geïndexeerd in de afgelopen 10 jaar en liggen ongeveer 30% onder de kostprijs. Dit betekent dat wij als fysiotherapeuten steeds meer werkzaamheden in onze eigen tijd invullen.

Voor 2023 kunnen wij de eisen die Zorg en Zekerheid stelt niet meer accepteren en kiezen wij ervoor om met deze zorgverzekeraar geen contract meer te tekenen. Dat gold afgelopen jaar ook al voor ENO en Just. Concreet betekent dit dat wanneer u hierbij verzekerd bent u rechtstreeks van ons een rekening krijgt. Deze rekening kan u dan indienen bij u verzekeraar en krijgt u mogelijk nog een deel vergoed.

Met alle andere zorgverzekeraars (o.a. Menzis, CZ, Zilveren Kruis en VGZ)  hebben wij wel een contract, maar ook zij stellen steeds meer onacceptabele eisen die ten koste gaan van uw behandelingen. De extra eisen worden echter al jaren niet gecompenseerd in het tarief. In tijden van hoge inflatie (+10%) kiest Menzis ervoor om het tarief dit jaar te verhogen met 0,98%! en VGZ verlaagt het tarief zelfs. Ook deze zorgverzekeraars brengen hiermee de toekomst van de fysiotherapie in Nederland ernstig in gevaar.

Gelukkig zijn er ook nog zorgverzekeraars die wel oog hebben voor de toekomst van de fysiotherapie en geen absurde eisen stellen. Zij geloven dat fysiotherapeuten zelf kunnen beslissen welke zorg het beste is voor hun patiënten. DSW is zo’n zorgverzekeraar (verzekeringen van DSW en Stad Holland). Zij zijn al jaren achtereen verkozen tot de beste zorgverzekeraar. Ook ASR stelt normale eisen aan de fysiotherapeuten.

Wilt u dat de fysiotherapie ook in de toekomst blijft bestaan en dat u de kwaliteit en aandacht krijgt die u verdient? Kies dan voor een zorgverzekeraar die hier oog voor heeft.

Mocht u vragen hebben kunt u ons gerust aanspreken.